Η επιχείρηση dimitra.boutique βρίσκεται στην πόλη της Βέροιας από το 2001. Η αρχική ονομασία της επιχείρησης ήταν Rose accessories διότι το κύριο αντικείμενο πώλησης ήταν τα αξεσουάρ ένδυσης. Η δράση της επιχείρησης διευρύνθηκε το 2012 στην πώληση ενδυμάτων και υποδημάτων. Στόχος της επιχείρησης είναι να έχει τις καλύτερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα. Πεποίθησή μας είναι η πώληση ελληνικών προϊόντων έτσι ώστε να συμβάλλουμε στη συντήρηση και ανάπτυξη της ελληνικής βιοτεχνίας.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dimitra.boutique